Українська HІ-TECH ініціатива
некомерційне об'єднання
Українська HІ-TECH ініціатива - некомерційне об'єднання організацій і фахівців, що працюють у сфері інформаційних технологій. Ініціатива об'єднує українські компанії-розробники програмного забезпечення, наукові і дослідницькі організації, навчальні заклади, громадські організації і фахівців, що працюють у високотехнологічних галузях в Україні і за кордоном. Ініціатива ставить перед собою завдання розвитку галузі розробки програмного забезпечення, просування українських ІТ компаній (ukraіnіan software development companies) на міжнародні ринки аутсорсингових розробок програмного забезпечення (outsourcіng software development) і їхню інтеграцію у світове співтовариство software development communіty.

Країна:
¤ Україна

Міста:
¤ Київ

Категорії:
¤ 8139. Політичні, профспілкові, професійні та інші організації